Your browser does not support JavaScript!
Khóa tiếng Trung năm 2019 (Khóa mùa Đông)

Trung tâm ngôn ngữ Trường Đại học Sư phạm Changhua

Khóa tiếng Trung năm (Khóa mùa Đông)

 

請依照您的中文程度選擇適合的課程,如需要任何建議歡迎來信洽詢。

Vui lòng dựa vào trình độ tiếng Trung của bạn để chọn khóa học thích hợp, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên lạc với chúng tôi.

洽詢電話 số điện thoại

04-7232105#1672

電子信箱 E-mail

nancy0714@cc.ncue.edu.tw

中心地址 địa chỉ

500彰化市學士街108

No.108, Xueshi St., Changhua City 500, Taiwan

 

招生對象Tuyển học viên:
1.已在臺居住且有合法簽證之外籍人士、使用免簽、觀光簽短期來臺之外籍人士

Người nước ngoài đang cư trú ở Đài Loan và có Visa hợp pháp. Người nước ngoài có Visa du lịch hoặc miễn thị thực đến Đài Loan. liên kết

2.申請中文研習簽證者

Người cần đăng ký Visa du học liên kết

 

收費標準tiêu chuẩn thu phí:

1.學費Học phí: NT$27,000(每週15小時Mỗi tuần 15 tiếng)

2.報名費Phí ghi danh: NT$100(已在台且有合法簽證Người đã cư trú ở Đài Loan, có Visa hợp pháp)  /  NT$1,000(中文研習簽證Người cần đăng ký Visa du học)

3.教材費另計Sách giáo khoa tính riêng退費規定Quy định hoàn phí

1.請至語文中心辦公室申請退費。作業流程需7-10個工作天。

Vui lòng đến văn phòng của Trung tâm Ngôn ngữ để làm thủ tục hoàn lại phí, quá trình hoàn phí trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc.

2.退費規定依據「專科以上學校推廣教育實施辦法」

Chính sách hoàn phí dựa trênChương trình khuyến khích giáo dục ở trường cao đẳng và đại học

3.「退款」僅包含學費,其他費用包含報名費、保險費等均不退費。

Hoàn phíchỉ bào gồm học phí, các phí khác bao gồm phí ghi đăng ký, bảo hiểm sẽ không hoàn trả.

學費退費比例 Tỷ lệ hoàn trả học phí

申請時程 Thời gian nộp hồ sơ

90%

課程開始前 Trước khi khóa học bắt đầu

50%

課程進行1/3Trước khi bắt đầu 1/3 khóa học

不退費 Không hoàn phí

課程進行1/3Sau khi bắt đầu 1/3 khóa học

預先付款下期學費者,若申請居留失敗,得要求全額退費。退費申請須在下期開始前或開課一週內,連同居留申請失敗證明一併提出。

Học sinh đã đóng học phí cho kỳ học tiếp theonếu xin Thẻ cư trú thất bạicó thể yêu cầu hoàn toàn bộ phí. Đơn xin hoàn phí phải được nộp cùng với chứng minh xin Thẻ cư trú thất bại trước khi học kỳ sau bắt đầu, hoặc học kỳ sau đã bắt đầu 1 tuần.

付款方式Phương thức thanh toán

1.學費僅收現金(新台幣) 或信用卡(Visa, MasterCard, JCB)

Học phí chỉ thu tiền mặt (Tân Đài tệ) hoặc Thẻ tín dụng (Visa, MasterCard, JCB).

2.抵達彰化後,至語文中心辦公室辦繳納學費。

Sau khi đến Changhua vui lòng đến văn phòng Trung tâm Ngôn ngữ để đóng học phí.

 

所有申請文件必須在截止日前送達,審核後亦不退還。為了確保足夠時間申請簽證,建議儘早送出申請資料。

申請人收到錄取通知後,需回覆就讀意願書,抵臺後至辦公室註冊及付款,並在指定日期參加分班考試。

Tất cả tài liệu đăng ký bắt buộc phải được gửi trước hạn chót, và sẽ không hoàn trả sau khi xem xét. Để đảm bảo đủ thời gian để xin Visa, học sinh nên gửi tư liệu càng sớm càng tốt. Người đăng ký sau khi nhận Giấy báo nhập học, vui lòng trả lời giấy xác nhận học tập, sau khi đến Đài Loan vui lòng đến văn phòng Trung tâm Ngôn ngữ để đăng ký và đóng phí, và làm bài kiểm tra phân lớp vào ngày chỉ định.

 

瀏覽數