Your browser does not support JavaScript!
國立彰化師範大學語文中心Language Center
英文帶你環遊世界,語文中心就是起點
Người nộp đơn(Hải ngoại)

注意事項chú ý:

1. 文件若非中文及英文者,必須附上正式中文或英文翻譯。
Văn bản không phải tiếng Trung hoặc Anh, cần đính kèm văn bản đã phiên dich tiếng Trung hoặc Anh.

2. 越南學生請提供以下外語證明:https://www.roc-taiwan.org/vnsgn/post/21569.html

Học sinh Việt Nam cần cung cấp chứng minh ngoại ngữ dưới đây: https://www.roc-taiwan.org/vnsgn_vi/post/2455.html

3. 財力證明chứng minh tài chính:

     I. 財力證明需三個月內有效。並超過財力證明需三個月內有效。並超過財力證明需三個月內有效。並超過2,500美元的餘額或等價貨幣。美元的餘額或等價貨幣。

       Chứng minh tài chính phải có hiệu lực trong 3 tháng, trong tài khoản phải có hơn 2,500USD hoặc tiền tệ khác tương ứng.

    II. 如使用家人的財力證明,須請本提供務擔保同意支付您在台灣出。如使用家人的財力證明,須請本提供務擔保同意支付您在台灣出。

        Nếu bạn sử dụng tài chính của người thân, phải nhờ người đó cung cấp giấy bảo đảm sẽ hỗ trợ tài chính của bạn khi ở Đài Loan.

    III. 如是獎學金受者,請一併提供獎學金證明請一併提供獎學金證明。

         Nếu bạn có học bổng, vui lòng cung cấp giấy chứng minh.

4. 財力保證書 giấy bảo đảm tài chính : 使用親友財力證明者需檢附. Sử dụng tài chính của gia đình cần đính kèm.

 

Tải tài liệu ứng dụng

財力保證書 giấy bảo đảm tài chính ( Chứng minh tài chính phải có hiệu lực trong 3 tháng, trong tài khoản phải có hơn 2,500USD hoặc tiền tệ khác tương ứng. )

 

Khóa tiếng Trung năm 2020-2021